Ευχαριστούμε!

Η πληρωμή για το σεμινάριο που επιλέξατε ολοκληρώθηκε με επιτυχία, θα λάβετε ειδοποίηση και στο email που μας δηλώσατε!

Θα σας δούμε εκεί!