Έριαλ

73 χρόνια πριν, το 1949, στην οδό Κολοκοτρώνη 43 στην καρδιά της εμπορικής μεταπολεμικής Αθήνας, ο Γιώργος Ανθόπουλος ίδρυσε το ΈΡΙΑΛ. Ένα μαγαζί, μεταπώλησης  νημάτων  χειρο-πλεκτικής και μηχανο-πλεκτικής του Ελληνικού εργοστασίου Λαναράς. Το 1992  το ΕΡΙΑΛ ως ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ έγινε πραγματικότητα!

_________________________________

Επικοινωνία:

https://www.erial.gr

Κολοκοτρώνη 43, Αθήνα

210.3230911

_________________________________

Σας περιμένουμε στη Χειροτέχνικα 2023, στο περίπτερο Γ2-Δ3!